În ziua 13, luna februarie, anul curent, i-am dat în folosinţă domnului Gelu Ion o serie de texte de largă respiraţie şi certă valoare urmând ca susnumitul să primească integral, până la moartea domniei dânsului – care sper că se va petrece cât mai curând – uzufructul scrierilor respective. Menţionez că prezentul contract a fost încheiat sub ameninţare, susnumitul promiţându-mi, mai precis, distrugerea manuscriselor care fac obiectul prezentului contract, în cazul în care nu aş fi răspuns afirmativ cerinţelor dumnealui. Menţionez de asemenea că folosirea pronumelor de politeţe mi-a fost, evident, impusă. Acest act este valabil în faţa lui Dumnzeu şi a tuturor celorlalte instanţe cereşti sau pământeşti, dar cei care au cap pe umeri, să judece pentru ei înşişi. .

Subsemnatul!

7 thoughts on “Uzufruct

  1. Pingback: DRAGOSTE «

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s