La capătul unei trude de 3 săptămâni, în care mi-am consumat toată călimara de cerneală încercând variante de traducere, întocmind liste de sinonime, caiete de rime, am reuşit să traduc cea de-a doua poezie a Micului Prinţ. Am fost de asemenea anunţat că pentru cea dintâi traducere am primit o nominalizare pentru un important premiu, şi sper ca, prin comentariile voastre îndrăzneţe, dar nu prea critice, o să reuşesc chiar să-l câştig. Nu mai rămâne timp să spun că, dacă ar şti de isprava mea – dar probabil că n-o să afle – Mara s-ar amuza copios, admiţând că, în trei săptămâni, am făcut o treabă bună, dar pentru care ea n-ar fi avut nevoie decât de vreo 20 de minute. Eu, în ceea ce mă priveşte, aş primi această laudă a Marei cu aceeaşi modestie cu care am primit-o şi atunci când ea mi-a fost adusă.

Oh, e ameţitor să fii locuitor

al unei planete rotunde

mai ales când stai sub câte un nor

din care picură stropi mici şi deşi

ca nişte secunde.

Nu e deloc uşor să leneveşti

când în picioare când cu capul în jos

oricât ar părea de frumos.

Şi cu toate astea, fiecare

Îşi dă silinţa lui cea mai mare.

8 thoughts on “Caietul de poezii al Micului Print

  1. “Nu e deloc uşor să leneveşti

    când în picioare când cu capul în jos

    oricât ar părea de frumos”…

    Aş spune că este chiar dificil… Bine te-am regăsit, Paul!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s