Inutilă pricepere

Inutilă, inutilă pricepere de a construi piramide de cuvinte; inutilă precizie, inutilă căutare a cuvântului; nimic nu e mai mult decât o tăcere sâcâitoare, dimpotrivă, e mult mai puţin, e nesfârşit mai puţin decât tăcerea îmbufnată a Marei care mă căuta prin casă când ne jucam de-a ascunsa, încă mai puţin decât tăcerea mea de atunci, înnăbuşită de emoţia de a fi, în sfârşit, găsit. Îmbrăţisările noastre nu se pot transcrie; nu se poate transcrie nici măcar zâmbetul ei pe care îl port în mine neputincios ca pe un dar de care nu mă pot niciodată bucura, ca pe un chip spre care nu mă pot nicicând întoarce să-l privesc. Cuvintele mele sunt absenţa intensă a Marei, cântărind mai puţin până şi decât baloanele pe care le făcea ea – mestecând gumă şi sărutându-mă – şi pe care le lăsa să explodeze în spatele buzelor mele deschise ca pentru un sărut. Cuvintele mele nu fac nici cât firul acela de gumă care se întindea între mine şi ea, şi care continuă să se întindă, invizibil, până altundeva, până acolo unde buzele Marei îl sorb, pregătite să sufle iarăşi aer în balonul de gumă care creşte în gura mea întredeschisă ca un plămân artificial care mă ţine în viaţă şi de care respiraţia mea atârnă ca o bucată de aţă. Nu era Mara, era abia dimineaţă.