Platonism umbros, mitologic

în sprijinul amândurora

amânândaurora

seă pot adulmce aurgumente

de tip crepuscocular

care avertizează intens

poate preapăsat

că dincolo de aceleste

argilumente

10, 5, 3

este critica târzie a

conceptelor de pildă

loc-timp-mirare-principiu

deci în tot tacâmpul

dar şi în ordinea filosofiei

morale – fiindcă îţi repet

această zonă a limbpajului

e cea mai vulvănerabilă

este aproaperfect – întocmai

ceea ce presupune că

atâtea secole

10, 5, 3

de oarecare ocultare

de ocuoalaretarecare

 au fost

o stare de confuzie

o stafuzideconare

sigur s-ar putea spune

adăuga

este o istorie slabă

care face să se ignore

care ceseinfanore

totuşi simpla continuitate

este o impresie uşoară

este o impruşieoară

că noi amândoi platonizăm

minor epuizaţi

în ultimul interval de viaţă

e o enigmă dece, cinci, trei

am ignorat programul formal

oramul progmal

al metafizicii

aici totodată e lipsă

de prevedererum

de multiplu de aporii

şi de timp

spaţiu-mişcare-principiu

10, 5, 3

Aceastătută ipostează suplimentală

Ipostenuză menstruatală

ar fi fostabilă, senilă

fiindcă intervine aceastăcere

ca un spaţiuit de gestaţie

în care corpheul tiz dramatizat

de inspiralaţie platonică

învaţsă vadă şi să înnoadte

anul 314 cu anul 10, 5, 3

să facă transplant de viaţă tânără

în orbitelehuze aleluia Herdot